Európai legendák - nemzeti irodalmi hősök

Az "Európai legendák - nemzeti irodalmi hősök" projektben egy magyar, egy erdélyi (romániai), egy portugál és két olasz iskola vesz részt.

A program fő célkitűzése az olvasás népszerűsítése a 15-18 éves diákok körében, akik kritikus, analitikus, gondolkodásra és kreatív alkotásra képes felnőttekké válhatnak a projektben való részvételnek köszönhetően.

A projekt két alappillére:

1. A diákok a legendák szöveges és művészi értelmezésével foglalkoznak az értő olvasást és szövegértést fejlesztő feladatok mentén, az együttműködési és a drámapedagógiai technikák segítségével, az IKT eszközök használatával, a szövegfeldolgozás és a produktív készségek fejlesztésére összpontosítva. Gazdagodik média ismeretük és kreativitásuk. Kortárs szerzők is részt vesznek mentorként a műhelymunkákban, hogy segítsenek a diákoknak az újraértelmezett legendák megalkotásában.

2. A tanárok képesek lesznek megismerni az olvasásnépszerűsítés új módszereit össztantárgyi feladatnak tekintve az olvasóvá nevelést, és fejleszteni pedagógiai eszköztárukat, beépíteni a tanultakat a mindennapi tanítási folyamatba. Minden iskolában létrejön a tanárok és a diákok projektcsapata.

A projekt 2 évig tart. A résztvevő diákokat mérhető módszerekkel választjuk ki, tesztelve kreativitásukat, nyelvi és IKT kompetenciáikat. Online szövegértéses és műveltségi feladatlapot töltenek ki az 5 legenda mentén, s motivációs levelet írnak. A részt vevő pedagógusok sokféle tantárgyat tanító tanárok közül kerülnek ki, akik közös célnak tekintik az olvasás népszerűsítését és a közös európai értékek terjesztését.

A várható hosszú távú előnyök közé tartozik az intézmények, a tanárok és a diákok szakmai kapcsolatának fenntartása, valamint a bevált jó gyakorlat átadása, terjesztése nemzeti és nemzetközi szinten is. A projekt más témákban is (népmesék, kortárs irodalom iránti figyelem felkeltése) mintaként szolgálhat. Az "Európai legendák - nemzeti irodalmi hősök” projekt növelni fogja a fiatalok érdeklődését más nemzetek múltja, jelene és kulturális értékei iránt. A projekt fokozza a szolidaritást, a toleranciát és a kultúrák közötti párbeszédet.

A diákok egy nemzetközi közösség részévé válnak, amely a saját és más nemzetek értékeire épít. A projekt termékei (prezentációk, filmek, újraírt szövegek, fotók, illusztrációk, zenei darabok, könyvajánló vlogok, színházi produkciók felvételei) elérhetők lesznek a partneriskolák weboldalán, egy közösen kidolgozott weboldalon, és megjelennek a helyi médiában is.

Hosszú távú cél az értő olvasóvá nevelés. Növelni kívánjuk azoknak a fiataloknak a számát, akik a partneriskolákon belül és azon kívül élvezik az olvasást, hiszen ők lesznek a jövőben azok a szülők, akik olvasóvá nevelhetnek, illetve a munkaerőpiacon is akkor tudják biztonsággal megállni a helyüket, ha gondolkodó, nem csak szakmailag és nyelvi kompetenciák mentén képzett felnőtté válnak. Az együttműködő partnerek a jövőben egymás tanácsadói is lesznek, inspirálják és motiválják egymást az olvasásnépszerűsítés terén, saját nemzeti irodalmi alkotásaikat ajánlva egymásnak.

A koordinátor iskola 11 éves jó gyakorlata az Olvass többet! /Read more! vetélkedő példaként szolgálhat a projektben résztvevő szicíliai, calabriai, portugál és erdélyi partnerek számára saját jó gyakorlatuk kialakításában.

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi