Az iskolai könyvtár használati rendje

 A könyvtár szolgáltatásai

 • A könyvtár állományának egyéni és csoportos használata
 • A számítógép-termekben tartott könyvtári szakórák, foglalkozások (könyvtár-használat)
 • Könyvtárbemutató órák tartása (bejövő osztályok számára)
 • Könyvtári tájékoztatás
 • Kölcsönzés
 • Olvasótermi szolgáltatás
 • Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Bibliográfiai szolgáltatás

A könyvtár használata

 • A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói a belépési nyilatkozat aláírásával ingyenesen használhatják.
 • A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe. Az olvasó-helyiségben lévő számítógépeket csak nyitvatartási időben lehet használni.

Kölcsönzés

 • A kölcsönzésről a könyvtár elektronikus nyilvántartást vezet 2011. szeptember 1-jétől.
 • A tanulók iskolai beiratkozása, valamint a dolgozói munkaviszony egyben az iskolai könyvtár használatára is jogosít. A tanulók és dolgozók belépési nyilatkozatot töltenek ki. Az iskolából eltávozó tanulónak ill. dolgozónak eltávozása előtt a könyvtárostanárokkal igazoltatni kell, hogy tartozása nincs.
 • A könyvtári könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kölcsönözni.
 • A könyvtár állományából korlátozottan kölcsönözhető a kézikönyvtári állomány (szótárak), időszaki kiadványok, hanglemezek, video- és audiokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, digitális tananyagok.
 • Egyszerre - a tankönyveken kívül - 6 dokumentum lehet a felhasználónál. Folyóiratok és egyéb dokumentumok egy napra vagy hétvégére kölcsönözhetők. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni
 • Az iskolai könyvtár rendkívül indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzésre is vállalkozik, melynek költségeit az iskola fedezi.
 • Az elveszett vagy a használhatatlanságig megrongálódott könyvet a használónak be kell szereznie, és beadnia az elveszett példány helyett a könyvtárba. Amennyiben az nem beszerezhető, árát a napi forgalmi áron meg kell térítenie.
 • Azok a tanulók, akik a tanév végén nem hozták vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, azok addig nem kölcsönözhetnek a következő tanévben, amíg nem rendezték könyvtári tartozásukat.

Letéti állomány

 • Letéti állomány működhet szertárakban és szaktantermekben. A letéti állományt a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza az állomány kezelésével megbízott pedagógusok ill. szertárfelelősök, akik az átvett állományért anyagilag és erkölcsileg felelősek.

 

A könyvtárba nyitvatartási időn túl, kizárólag rendkívüli esetben és kizárólag írásbeli igazgatói engedéllyel lehet belépni.

Oldalainkat 37 vendég és 0 tag böngészi