Információ - és forráskeresés, felhasználás (Digitális kultúra)

A Digitális kultúra / Informatika tantárgy keretein belül, az elfogadott helyi tanterv szerint valamennyi tanulónk részesül információkeresési, forrásfelhasználói képzésben az alábbi évfolyamokon:

 • Hat évfolyamos képzésünkben 7. osztályban évi 3 óra, 8. osztályban évi 3 óra
 • A nyelvi előkészítős osztályokban évi 6 óra
 • Fakultációs csoportokban (igény szerint) évi 2-4 óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

 • a különböző formákban megjelenő információkat felismerni, rendszerezni, kezelni és felhasználni képes;
 • problémákat old meg információkeresési műveletek segítségével

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

 • kritikusan fog információkat keresni online adatbázisokban;
 • megismeri a dokumentumtípusokat, segédkönyveket és azok információs értékét;
 • megismeri a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit, önállóan tudja használni a könyvtárakat, az anyanyelvi és az idegennyelvi forrásokat;
 • elsajátítja a forrásfelhasználás és –jelölés tudnivalóit, formáját

Fejlesztési feladatok és ismeretek

 • információkeresési stratégiák;
 • önálló információkeresés és feldolgozás;
 • önálló forráskiválasztás komplex feladatmegoldáshoz;
 • hivatkozások készítése;
 • szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak kialakítása;
 • a megszerzett információk értékelése relevancia szempontjából;
 • kapcsolódási pontok kialakítása más tantárgyakkal

Fogalmak
adat, információ, szerzői jog, relevancia, online adatbázis, könyvtár, közgyűjtemény, katalógus, hiteles forrás, forrásjegyzék, hivatkozás

Oldalainkat 15 vendég és 0 tag böngészi